Τελευταία άρθρα :

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΠΓ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021Α

Από την υπηρεσία μας, ανακοινώνεται ότι έχουν ήδη παραληφθεί τα πιστοποιητικά για το Κ.Π.Γ. περιόδου Μαΐου 2021, επιπέδων Α(Α1, Α2), Β(Β1, Β2), Γ(Γ1, Γ2), σύμφωνα με το με αρ.Πρωτ.:168775/Α5 /23-12-2021 σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι(ενδιαφερόμενοι αυτοπρόσωποι ή νόμιμοι κηδεμόνες ανηλίκων ή εξουσιοδοτημένα με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υ.Δ. άτομα) μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τη Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας, γραφείο 6, 1ος όροφος.

Επισήμανση! Υπενθυμίζουμε πως για την είσοδο στην υπηρεσία ισχύουν τα προβλεπόμενα μέτρα από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., δηλ. προσέλευση με υποχρεωτική επίδειξη:

1.       Πιστοποιητικού εμβολιασμού

2.       Βεβαίωσης νόσησης

3.       Βεβαίωσης αρνητικού μοριακού ή rapidtest48 ωρών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 24410 80315, 317, 319

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ και ΔΕ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2021-2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές ΔΔΕ Καρδίτσας

Επίσκεψη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο χριστουγεννιάτικο Bazaar του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σοφάδων.

Σήμερα Τρίτη, 14/12, στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας και από τις 9:00-13:00, φιλοξενείται το χριστουγεννιάτικο Bazaar του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Σοφάδων, με μοναδικές κατασκευές που δημιούργησαν οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου με πολλή αγάπη και μεράκι.
Το συγκεκριμένο Bazaar επισκέφθηκε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, κ. Σωκράτης Παππάς, ο οποίος συνομίλησε με δημιουργούς του,μαθητές και προσωπικό,εξήρε την αξιέπαινη πρωτοβουλία και προσπάθεια μαθητών και εκπαιδευτικών και τους συνεχάρη,δεσμευόμενος για κάθε δυνατή αρωγή σε τέτoιου είδους πρωτοβουλίες που μεταφέρουν μηνύματα ελπίδας, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο Bazaar θα λειτουργήσει και στην κεντρική πλατεία των Σοφάδων την Πέμπτη, 16/12 και από 9:00-13:00,ενώ στο χώρο του Ε.Ε.Ε.Κ. θα λειτουργεί από τις 20-23/12, ώρες 9:00-13:00.
Συγχαρητήρια στους δημιουργούς και πάντα τέτοιες αξιόλογες πρωτοβουλίες.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνουμε πίνακες αιτούντων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022 (από Περιοχή σε Περιοχή_ΔΕ001, Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτησης_ΔΕΒ01, ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ_ΔΕΣΚΕ ).
Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: personkar5@gmail.com
 Τηλέφωνα επικοινωνίας για τους πίνακες αιτήσεων: 24410-80309, 80306.

Περιοχή σε Περιοχή

Βελτίωση- Οριστική τοποθέτηση

Περιοχή σε Περιοχή ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΙΕΚ 2021-2022»

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΙΕΚ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5136470 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Απόφαση

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2021-2022.

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έτους 2022

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2022

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 1-12-2021 ως και Δευτέρα 13-12-2021 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Β

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022

Έχοντας υπόψη συγκεκριμένες διατάξεις:

καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακεςκατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ΓενικήςΕκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τηνυλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος2021-2022» (MIS 5131867), για το σχολικό έτος 2021-2022, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)
από Δευτέρα 29-11-2021 έως και Πέμπτη 2-12-2021:

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ

Διαβιβαστικό πρόσκλησης

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 48η/25-11-2021

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας RSS